Adatvédelmi nyilatkozat

az álláspályázatokkal kapcsolatosan az FHB Bankcsoporthoz benyújtott, személyes adatok kezeléséről.

Az FHB Bankcsoport tiszteletben tartja az egyének személyiségi jogait és személyes adataikat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeli az álláspályázatokkal kapcsolatosan tudomására hozott személyes adatokkal kapcsolatosan is.

Az álláspályázatokkal kapcsolatosan tudomására hozott adatokat, kizárólag az álláspályázathoz kapcsolódó célból, annak elbírálása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az álláspályázat céljából adatokat közlő önkéntes hozzájárulása, mely jelen tájékoztató figyelembevételével tett adatközlésével, önkéntes hozzájárulásán alapul és amely adatkezelést egyoldalú jognyilatkozatával bármikor megszüntetheti.

Az adatkezelés időtartama: öt év, amennyiben nem kéri az érintett személyes adatainak korábban történő törlését.

A kezelt adatok köre: az álláspályázattal kapcsolatosan megküldött személyes adatok, illetőleg a megküldött dokumentumokban szereplő személyes adatok.

Ezen személyes adatait az FHB Bankcsoport álláspályázattal érintett tagja, mint adatkezelő, illetőleg illetékes munkatársai, a pályázat elbírálásában esetlegesen részt vevő megbízottai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az adatfeldolgozókról az egyes bankcsoporti tagok mindenkor hatályos Üzletszabályzatai, Általános szerződési feltételei nyújtanak tájékoztatást, melyek az FHB Bankcsoport honlapján megtalálhatók.

Az álláspályázatra személyes adatokat megküldő a kezelt adatokról tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti azok kezelésének megszüntetését, az adatok kezelésével kapcsolatosan panasszal élhet az FHB csoport, illetőleg az adatkezeléssel érintett tagja ellen az FHB Bankcsoport honlapján közzétettek szerinti módon továbbá az adatkezelő felügyeleti szervéhez, az adatvédelmi hatósághoz valamint bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további részletesebb szabályok találhatók az FHB bankcsoport honlapján a "Jogi nyilatkozat"-on belül az Adatkezelési tájékoztatóban.